Przejdź do menu Przejdź do treści

Studencki projekt „Śladami Łemków…”

Celem projektu, którego pomysłodawcą jest student pierwszego roku filologii rosyjskiej – Heorhii Turchenko, jest zwiedzanie miejsc kultury i zamieszkania Łemków, integracja oraz wymiana doświadczeniem i wiedzą (Watra w Zdyni). Planujemy dowiedzieć się więcej o religii i obyczajach religijnych, nawiązać współpracę z ośrodkami kulturowymi, stowarzyszeniami (m.in. z: Zjednoczeniem Łemków, Stowarzyszeniem „Ruska Bursa” w Gorlicach, Stowarzyszeniem Łemków).

W ramach wyjazdu krótkoterminowego grupy badawczej naszego Instytutu chcemy zwiedzić Szlak Cerkwi Łemkowskich, Ośrodki Kultury Łemków i Watrę w Zdyni. Zorganizujemy oraz opiszemy wydarzenia i miejsca, których doświadczyliśmy, zrobimy fotoreportaż i zamieścimy relacje na stronie Instytutu. Planujemy również zrobić spotkanie wykładowcy naszego Instytutu z przedstawicielem Zjednoczenia Łemków oraz przeprowadzić rozmowę z dostojnikami cerkwi, z przedstawicielami grupy etnicznej Łemków podczas Watry w Zdyni.

Zamierzamy uzyskać dofinansowanie z Ośrodka Kultury w Krakowie jako organizacja studencka non-profit (Koło Naukowe Rusycystów), jak również na naszej Uczelni.

Zachęcamy do dołączenia do naszego projektu!

Najnowsze Posty