Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownicy

prof. UKEN dr hab. Bogumił Ostrowski

Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii

Filologia Ukraińska/Rosyjska / Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego

ORCID: 0000-0001-6353-5967

bogumil.ostrowski@up.krakow.pl

prof. UKEN dr hab. Lesława Korenowska

Filologia Ukraińska/Rosyjska / Katedra Przekładoznawstwa

ORCID: 0000-0003-1372-0667

leslawa.korenowska@up.krakow.pl

dr Marcin Dziwisz

Filologia Ukraińska/Rosyjska / Katedra Przekładoznawstwa

ORCID: 0000-0002-8604-2353

marcin.dziwisz@up.krakow.pl

dr Mikołaj Mazuś

Filologia Rosyjska / Katedra Literatury Rosyjskiej

ORCID: 0000-0002-3615-6774

mikolaj.mazus@up.krakow.pl